ติดตามข่าวสาร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก