สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 1 หมู่ 2 สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ถ.เพลานาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0949, 0-4322-094