สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 2017-2018 ประจำวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 2017-2018
ประจำวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 รุ่น U 15

สมาคมกีฬาแห่งจังขอนแก่น 1 เมืองเลยยูไนเต็ด 5

ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 รุ่น U 17

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เสมอ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม 1-1

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นและฝ่ายกีฬาฟุตบอลสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศคัดตัวแทนจังหวัดนักกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุ16-17ปี

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นและฝ่ายกีฬาฟุตบอลสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศคัดตัวแทนจังหวัดนักกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุ16-17ปี

สำหรับนักกีฬาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
เอกสารในการสมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลชาย
สำหรับนักกีฬาที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น
1..สำเนาสูติบัตร
2..สำเนาบัตรประชาชน
3..สำเนาทะเบียนบ้าน
4..รูปถ่าย1นิ้ว 2 แผ่น
…….
สำหรับนักกีฬาที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดขอนแก่น
1..สำเนาสูติบัตร
2..สำเนาบัตรประชาชน
3..สำเนาทะเบียนบ้าน
4..ใบรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง
5..สำเนาใบระเบียนการศึกษาเทอมล่าสุด
6..รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่น

สำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เอกสารการสมัครมีดังนี้

****ผู้สมัครจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน
****สำเนาทะเบียนบ้าน
****รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่น

ติดต่อสอบถามได้ที่
082-7388669 โค้ชตั้ม

ขอเชิญร่วมชมเกมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ2017-2018

ขอเชิญร่วมชมเกมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ2017-2018
Thailand Youth League 2017-2018
……………………..……………………..……..
ทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น รุ่น 17ปี

พบ

ทีม เลยซีตี้ อาร์แอร์ไลน์ รุ่น 17ปี

::::ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.:::

🏞ณ.สนามโรงเรียนแก่นนคร

ร่วมชมและเชียรนักกีฬาลูกหลานชาวขอนแก่นด้วยกัน