นักกีฬาฟุตซอลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมไปกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ยินดีกับน้องๆนักกีฬาฟุตซอลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมไปกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
รอบคัดภาค 3 ณ.จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวน24คน ตามรายชื่อ