ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม / ชายหาด ชายและหญิง

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม / ชายหาด
ชายและหญิง

รับใบสมัครได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2560
ตามวันและเวลาราชการ

จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ี 34 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

*****จะคัดตัวในวันที่ 2- 3 กันยายน 2560 *******
ณ. โรงเรียนหนองเรือวิทยา

เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.30 – 17.30 น

****ผู้สมัครจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน
****รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่น

:::::ติดต่อสอบถามได้ที่
095-6695620 อ.บรรจง
064-0502484 อ.วินชัย