สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งให้ ฝ่ายกีฬาทุกชนิดกีฬา ส่งหลักฐาน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งให้ ฝ่ายกีฬาทุกชนิดกีฬา ส่งหลักฐาน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ณ จังหวัดกาฬสินธ์
*****ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
(ส่งที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น)

1. ใบสมัครรายบุคคล (NAME I) 
****พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนักกีฬา

2. ใบแจ้งรายชื่อนักกีฬา ( NAME II )

3. แผงรูปนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

****(อย่างละ 2 ชุด)