แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายจัดการคัดตัวแทนจังหวัด

แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายจัดการคัดตัวแทนจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ การ คัดเลือกตัวแทน
:::นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
:::นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น
จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ี 34 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

*****จะคัดตัวในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 *******
ณ. โรงเรียนฝางวิทยายน

ตรวจร่างกายเริ่ม เวลา 07.00 น.
ชั่งน้ำหนักเข้ารุ่นเวลา 08.00 – 10 – 00 น.
ประชุมผู้จัดทีมและผู้ฝึกสอนเวลา 11.00 น.

ประกาศผล ในวันที่คัดตัว

****ผู้สมัครจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน
****สำเนาทะเบียนบ้าน
****รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่น

:::::ติดต่อสอบถามได้ที่
083-2857047 อ.ยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์